Д-р Христина Ивановска– Пенева

СПЕЦИАЛИСТ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

Завършва през 2007,  а специалността си придобива през 2019. Утвърждава се с

работата си като лъчетерапевт в СБАЛОЗ „Д-р М.А.Марков“ – Варна. За периода 2015-2019 е асистент в Катедра по Образна диагностика и лъчелечение към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“- варна.  Автор и коавтор е на 13 научни публикации. Има  над 15 прояви с доклади в научни конференции. Участва многократно в курсове и кратки специализации в страната и чужбина (  NKI- AVL,Amsterdam- IGRT ClinicalTraining;ESTRO,Barcelona, SpainCombined SBRT AndTargeted – immuneTherapies: BiologicalAndClinicalPerspectives; Radotherapyandradiationoncology. Contemporarytechnologyandtreatment – medicalaspects;ESTRO School- EvidenceBasedRadiationOncology A ClinicalRefresherCoursewith a MethodologicalBasis)