Доц.д-р Ася Консулова

СПЕЦИАЛИСТ МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

Доц. д-р Ася Консулова завършва медицина в Медицински университет „Проф. П. Стоянов“ – Варна, през 2003 г. Придобива специалност „Вътрешни болести“ през 2011 г., „Медицинска онкология“ през 2015 г. и защитава дисертация през 2016 г. От 2021 г. е доцент към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и работи като медицински онколог в Комплексен онкологичен център – Бургас. Тя е и посланик за България и участва в научния съвет на Европейското училище по онкология (ESO), както е и представител за България на международни инициативи и групи като ENTYAC и The ABC Global Alliance.

Професионалната си квалификация доц. д-р Консулова развива през годините в сертифицирани онкологични центрове като институт „Жул Борде“, Брюксел, Белгия, със стипендия на Европейски съюз и специализира 2 години към Брюкселския свободен университет. През 2017 г. е стипендиант на Централната европейска кооперативна онкологична група (CECOG) в AKH – Виена, Австрия, след което през 2018 г. със стипендия на ESO специализира една година в Клиничен онкологичен център „Шампалимо“, Лисабон, Португалия.

Тя е чест гост-лектор на български и международни форуми, най-вече свързани с карцином на гърда, овариален карцином и невроендокринни тумори. Носител е на престижни награди на български и международни професионални организации, вкл. грант на Колежа на европейското училище по онкология – ESCO, Европейското общество по медицинска онкология (ESMO) и CECOG.