Виртуален обучителен семинар 12.11.2022Виртуален обучителен семинар 12.11.2022

Виртуален обучителен семинар 12.11.2022

Стадиране и диагностични процедури при ранен карцином на гърда психоонкология - психично приживяване на рака

Регистрация

Виртуален обучителен семинар 12.11.2022

Стадиране и диагностични процедури при ранен карцином на гърда психоонкология - психично приживяване на рака

Регистрация
[Към началото]