Проекти

Представяме Ви първия проект:

 

ROSE е софтуерен продукт под формата на приложение, който има за цел да обедини пациенти с карцином на гърдата, лекари и изследователи в една обща онлайн платформа, чието използване да подобри качеството на живот и преживяемостта на пациентите.

Пациентите, използващи платформата имат достъп до личен, индивидуализиран пациентски дневник, в който ще се съхранява информация за тежестта на техните симптоми, свързани с болестта и лечението, качеството им на живот, физическата им активност и приемът на лекарства. Те могат да създават свой индивидуализиран план на лечение, използвайки заложения в приложенито календар, както и да съхраняват медицинската си документация, да имат достъп до допълнителна информация, свързана със заболяването им.
Лекарите ще могат да проследяват дневника на своите пациенти и да им изпращат полезна информация, а изследователите ще знаят, с колко проби с определени характеристики разполагат биобанките, свързани с платформата.
Резултатите от използването на приложението (по отношение на качество на живот, тежест на симптомите и преживяемост) ще бъдат сравнени с резултатите при пациенти, които не го използват като по този начин използването на платформата ще се валидира като метод, подобряващ близките и далечни резултати при пациентите с карцином на гърдата.
ROSE е концепция, която ще позволи максимално добра връзка между събрани данни за болестта и лечението и заинтересовани страни (както лекари, така и пациенти и хора от фармацевтичната индустрия) с акцент върху практическата приложност, аналитичността и дългосрочното проследяване на пациентите. Приложението е интуитивно за потребителя, което го прави лесно и разбираемо с потенциал да стане неотменна част от процеса на лечение.
Главен изследовател и проектен мениджър е д-р Мариела Василева
Разработването на софтуера е във финална фаза и неговото официално стартиране се очаква да се случи в първата третина на следващата година
[Към началото]