За нас

„ЖЕНИТЕ В ОНКОЛОГИЯТА – БЪЛГАРИЯ“ е организация с нестопанска цел, която стартира своята дейност през 2019-та година.

Ние сме екип от мотивирани специалисти, които вярват в потенциала и възможностите за подобряване на лечението на раковите болести в България и прилагането на най-високите световни стандарти в областта.

Мисията ни е насочена в няколко основни направления:

  • свързване на професионални здравни работници и пациенти,

  • подобряване на дигитализацията на медицинското обслужване и управлението на данните в онкологията,

  • подобряване на образованието на лекари и лица, полагащи грижи за онкоболните,

  • утвърждаване на идеята за специализирани онкологични сестри

[Към началото]